شرکت مهندسی مهداد طب در یک نگاه

سکوبندی آزمایشگاه,انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی,تجهیزات اتاق عمل،CSR،لندری و رختشویخانه,سکوبندی و هود های آزمایشگاهی,انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه ,تجهیزات تشریح و نگهداری جسد,انواع سردخانه,تجهیزات هتلینگ بیمارستانی,تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی,تجهیزات اتاق عمل،CSR،لندری و رختشویخانه,سکوبندی و هود های آزمایشگاهی,انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه ,تجهیزات تشریح و نگهداری جسد,انواع سردخانه,تجهیزات هتلینگ بیمارستانی,تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

مهندسی پزشکی مهداد طب

شرکت مهندسی مهداد طب در یک نگاه

 

 ·          مشاوره ، طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی و آشپزخانه های صنعتی

·          

·                 انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

·                   تجهیزات اتاق عمل ،  CSR ، لندری و رختشویخانه

·                     سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

·                  انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه

·                   تجهیزات تشریح و نگهداری جسد

·                     انواع سردخانه

·                      تجهیزات هتلینگ بیمارستانی

 

·                      تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

 

 

 

سکوبندی آزمایشگاه

 سکوبندی آزمایشگاه ، سکوبندی استیل آزمایشگاه ، کابینت استیل ، میز آزمایشگاه ، میز وسط آزمایشگاه ، سردخانه جسد ، تخت تشریح جسد ، تخت کالبد شکافی ، میز کنار ، هود لامینار ، انواع مختلف  ، هود میکروبیولوژیک  ، هود شیمیایی ، فیوم هود شیمیایی ، هود شیمی درمانی ، هود پاتولوژی ، هود P.C.R ، هود مفضلی  ، فیلتر هپا ، هود کنار دیوار استیل ، هود وسط استیل ، بالابر جسد ، ترالی ( انواع مختلف) ، کمد نگهداری مواد شیمیایی ، شیر آلات آزمایشگاهی و اضطراری ، دوش و چشم شوی استیل و گالوانیزه ، چشم شوی استیل و گالوانیزه ، سینک پلیمری و کاپ سینک پلیمری ضد اسید آزمایشگاهی ، سینک رزین اپوکسی ، میز ترازو ، میز توزین ،  کمد کپسول ، ترولی نمونه گیری ، سینک آزمایشگاهی ( انواع مختلف) ، رویه ضد اسید آزمایشگاهی  انواع مختلف ، انواع کابینت بندی آزمایشگاهی ، کابینت MDF و تمام استیل آزمایشگاهی ، صندلی خونگیری ، صندلی تابوره

شرکت سازنده : مهندسی پزشکی مهداد طب