مشاور ، طراح و سازنده آزمایشگاه بالینی

ارائه هرگونه نقشه جهت آزمایشگاه مهندسی مهداد طب

ارائه هرگونه نقشه جهت آزمایشگاه مهندسی مهداد طب

مهندسی پزشکی مهداد طب

مشاور ، طراح و سازنده  

شرکت سازنده : مهندسی پزشکی مهداد طب                              تلفن  : 6-55277555

 

گردآورنده : امیر عباس مهدی نژاد

دیدگاه خود را بیان کنید