شرکت های سکوبندی ازمایشگاه,تولید کننده میزبندی آزمایشگاهی

شرکتهای تولید کننده سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی

شرکتهای تولید کننده سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی

مهندسی پزشکی مهداد طب

 سکوبندی آزمایشگاه تشخیص طبی آب و فاضلاب،صنعت نفت، پتروشیمی و عمومی و ....

شرکت سازنده : مهندسی پزشکی مهداد طب                              تلفن  : 6-55277555

 

گردآورنده : امیر عباس مهدی نژاد

دیدگاه خود را بیان کنید