سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه,سردخانه جسد,سکوبند آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه | سکوبند آزمایشگاهی,سکوبند آزمایشگاه

مهندسی پزشکی مهداد طب

محصولات مهداد طب

سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاه

 

شركت مهندسی پزشکی مهداد طب مشاور ، طراح و مجری در زمینه:

             

Laboratory

انواع سینک و تجهیزات استیل بیمارستانی

تجهیزات اتاق عمل ،  CSR ، لندری و رختشویخانه

سکوبندی و هود های آزمایشگاهی

انواع قفسه وکمدهای خاص بیمارستانی وآزمایشگاه

تجهیزات تشریح و نگهداری جسد

انواع سردخانه

تجهیزات هتلینگ بیمارستانی

تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

 

 

· تنها شرکت مهندسی در زمینه تجهیزات استیل بیمارستانی

·  دارای تیم تخصصی ساخت و  کنترل کیفی

· داراي گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008